Introduïu les dades necessàries:

Descripció
Tipus de magatzem de claus:
Mode de signatura:
Tipus de document:
Algorisme de hash:
Nom del document:
Document a signar:

(*) En cas de signatura de "Document" o "Documents en carpeta", en clicar el botó "Signar" s'obrirà una finestra per seleccionar el document, o carpeta amb documents, a signar.